×

آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از کشور

آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از کشور

آیین-نامه-اجرایی-هزینه-سفر-و-فوق-العاده-مسافرت-مدیران-و-بازرسان-و-کارکنان-به-خارج-از-کشور
شماره 27536 /ت 18895 هـ 3/5/1377

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پیشنهاد شماره 34162 / 8432 /30 مورخ 21/8/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ب جز 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود :
آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع بند ب جز 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (موضوع تصویبنامه شماره 10130 / ت 122 مورخ 25/2/1368 ) به شرح زیر اصلاح می گردد :
1 ـ رقم مذکور در جزو الف ، ب بند 1 و بند 2 و تبصره یک ماده 2 از مبلغ 7 هزار ریال به مبلغ 350 هزار ریال تغییر یابد .
2 ـ تبصره 4 ماده 2 حذف میشود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
شماره 27541 / ت 15263 هـ 3/5/1377
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پیشنهاد شماره 8366 / 21/ 122 /162 مورخ 26/11/1376 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده 201 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب 1370 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
آیین نامه اجرایی ماده 201 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ماده 1 ـ ارایه خدمات موضوع این آیین نامه به پرسنل بسیجی سازماندهی شده در یگانهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس عوامل زیر که به موجب قانون تعیین شده اند صورت می گیرد .
الف ـ میزان و نوع فعالیت و همکاری
ب ـ صلاحیت و شایستگی
ج ـ درجه .
ماده 2 ـ امتیازهای عوامل یاد شده در ماده 1 این آیین نامه به ازای هر ماه فعالیت به شرح جدولهای زیر تعیین می شوند :
جدول امتیاز بندی خدمت بسیجیان
ردیف فعالیت درجه رزمنده رزمجو دریادل مجاهد
1 رزمی 5/2 4 5 6
2 پشتیبانی رزمی 5/1 3 4 5
3 پشتیبانی خدمات 1 5/2 5/3 5/4
رزمی
4 مشارکت با دولت 1 5/2 5/3 5/4
ردیف نوع تشویق میزان امتیاز
1 تشویق کتبی (شهرستان) 10
2 در دستور قسمتی (استان) 20
3 در دستور نیرو 30
4 در فرمان 50
5 اعطای نشان درجه 3 50
6 اعطای نشان درجه 2 75
7 اعطای نشان درجه 1 100
8 ارشدیت هر ماه 5
تبصره 1 ـ امتیازات یاد شده برای مناطق غیر عملیاتی می باشد و به آن دسته پرسنلی که در مناطق عملیاتی خدمت کرده یا می کنند امتیاز خدماتی معادل 5/1 برابر جداول فوق اعطا می شود .
تبصره 2 ـ جدول همترازی درجات یاد شده در یگان رزم سپاه و مشاغل مربوط به هر کدام از عناوین فعالیت ، براساس سیاستهای ستاد کل نیروهای مسلح توسط نیروهای مقاومت بسیج تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جاری خواهد شد .
ماده 3 ـ خدماتی که به موجب این آیین نامه به بسیجیان ارایه میگردد عبارت است از :
ـ استخدام و واگذاری امکانات اشتغال
ـ استفاده از تسهیلات مسکن
ـ استفاده از تسهیلات وام
ـ استفاده از خدماتی رفاهی و فرهنگی
ـ استفاده از تسهیلات علمی و آموزشی ویژه جهت تحصیل و ورود به مراکز آموزش عالی .
ماده 4 ـ کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی ، مراکز آموزشی بانکها ، شرکتهای بیمه ، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتها و مراکز و موسسات و کارخانجات تحت پوشش هر یک از آنها شرکتها و موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند مکلفند در هنگام به کار گیری نیرو از محل مجوزهای استخدامی خود پس از رعایت قانون استخدام جانبازان ، اسرار و افراد خانواده های شهدا ، جانبازان از کار افتاده ، اسرار و مفقود الاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند ـ مصوب 1367 ـ استخدام بسیجیانی که حداقل 100 امتیاز کسب کرده اند را در شرایط مساوی با سایر داوطلبان در اولویت قرار دهند .
تبصره ـ بسیجیانی که به استخدام رسمی پذیرفته می شوند میتوانند دوره آموزش عمومی را در دوران خدمت آزمایشی طی نمایند و صدور احکام استخدام آموزشی آنان قبل از طی دوره مذکور بلامانع می باشد بدیهی است صدور احکام استخدام قطعی این عزیزان با رعایت سایر مقررات موکول به طی دوره یاد شده است .
ماده 5 ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است :
الف ـ بخشی از ظرفیت دوره های آموزش فنی و حرفه ای خود را به بسیجیان برای رشته های مورد علاقه آنها از طریق ایجاد هماهنگی لازم با ارگانهای ذی ربط استان تخصیص دهد .
ب ـ تسهیلات و مساعدتهای لازم جهت اجرای آزمون تعیین صلاحیت فنی و حرفه ای یا اعطای پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد و مجوز مربیگری را جه بسیجیان فراهم نماید .
ماده 6 ـ کلیه وزارتخانه های صادر کننده موافقت اصولی و پروانه اجازه تاسیس مراکز آموزشی ، فرهنگی ، تولیدی ، خدماتی و بازرگانی و پروانه کسب اعم از خصوصی یا تعاونی موظفند به کلیه بسیجیان متقاضی که در دستگاههای دولتی اشتغال نداشته و حداقل دارای 100 امتیاز باشند در هر زمان از سال موافقت اصولی ، پروانه یا مجوز مربوط را برای اشتغال صادر و در تدوین ضوابط مربوط به چگونگی صدور ، تسهیلاتی را پیش بینی کنند .
تبصره ـ بخشی از موافقتنامه های اصولی صادر شده که ارز مورد نیاز آنها توسط وزارتخانه صادر کننده تامین می شود به بسیجیان موضوع این آیین نامه اختصاص می یابد .
ماده 7 ـ وزارت کشاورزی و سازمانهای تابع موظفند زمینهای قابل واگذاری را با ارایه خدمات فنی و زیر بنایی در چهارچوب قوانین و مقررات مصوب و با بکار گیری امکانات موجود با اولویت برای اشتغال بسیجیانی که حداقل 50 امتیاز کسب نموده باشند واگذار کنند .
تبصره 1 ـ میزان زمین واگذاری موضوع این ماده مطابق عرف محلی از اراضی دیم یا آبی تعیین می شود .
تبصره 2 ـ در واگذاری نهاده ها و امکانات مورد نیاز کشاورزی ( از قبیل : سم ، بذر ، کود ، دان جوجه ، مواد و خدمات بهداشتی و زیر بنایی ) اولویت با بسیجیان است .
تبصره 3 ـ بسیجیان موضوع این آیین نامه مکلفند ظرف 2 سال از تاریخ واگذاری زمین نسبت به آغاز فعالیت اقدام کنند ، در غیر این صورت زمینهای مورد نظر به سایر متقاضیان موضوع این آیین نامه واگذار می شود .
ماده 8 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بخشی از زمینهای قابل واگذاری جهت ساخت ساخت مسکن و واحدهای مسکونی ساخته شده خود براساس ضوابط و بر طبق امتیازات مکتسبه به بسیجیان دارای حداقل 80 امتیاز و شرکتهای تعاونی مسکن بسیجیان واگذار نماید .
تبصره ـ وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههای موضوع این آیین نامه مکلفند برابر مفاد این ماده عمل نمایند .
ماده 9 ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همه ساله سهم پرسنل بسیجی از وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعطایی بانکها را در مقررات مربوط پیش بینی نماید .
ماده 10 ـ بسیجیان که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم و حایز یکی از شرایط زیر باشند مشمول قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ـ مصوب 1376 ـ آیین نامه اجرایی آن هستند :
الف ـ بسیجیانی که موفق به حفظ حداقل 15 جز قرآن کریم یا 1 بر روی 3 نهج البلاغه شده یا رتبه اول حفز و قرائت قرآن کریم در سطح کشور کسب کنند .
ب ـ بسیجیانی که دارای درجه رزمجو و بالاترین بوده و حداقل 100 امتیاز داشته باشند .
ج ـ بسیجیانی که به دلیل ابزار رشادت و شایستگی موفق به اخذ مدال از فرماندهی معظم کل قوا شده یا می شوند .
د ـ بسیجیان نمونه ( در هر سال و در هر استان یک نفر )
هـ ـ بسیجیانی که در زمینه های علمی ، فرهنگی و ورزشی رتبه اول را در کشور کسب کنند .
ماده 11 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است کلیه خدمات مدارس ایثارگران به بسیجیانی که حداقل 50 امتیاز کسب کرده باشند ارایه نماید و کلاسهای تقویتی به منظور تقویت بنیه علمی آنان برای ورود به مراکز آموزش عالی کشور تشکیل دهد .
ماده 12 ـ بسیجیان شاغل در دستگاههای دولتی مشمول این آیین نامه که داوطلب شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت داخل کشور می باشند از اولویت برخوردار خواهند بود .
ماده 13 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان حج و زیارت مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا در استفاده از مراکز فرهنگی ، تفریحی و آموزشی و سفرهای زیارتی و سیاحتی سهمیه ویژه ای جهت تخصیص و تسهیلات لازم جهت اولویت در اعزامها و امکانات پیش بینی شده همراه با تخفیف لحاظ گردد .
تبصره ـ چگونگی اجرای این ماده بر اساس دستورالعملی مشتمل بر سقف استفاده کنندگان و عایله تحت تکلفشان ، اعمال امتیازات و سایر موارد ـ حسب مورد ـ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان حج و زیارت با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج سپاه تهیه و ابلاغ خواهد شد .
ماده 14 ـ خدمت تمام وقت اعضای فعال ویژه بسیج در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی ـ مصوب 1364 ـ به عنوان سنوات خدمت تمام وقت قابل قبول آنان محاسبه می شود .
ماده 15 ـ دستگاههای موضوع ماده 4 این آیین نامه موظفند در صورت درخواست نیروی مقاومت بسیج سپاه فهرست تسهیلات و خدماتی را که با ایثار گران و سایر کارکنان دولت ارایه میکنند تنظیم و به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارایه کنند .
ماده 16 ـ پرسنل بسیجی فقط برای یک بار از هر یک از تسهیلات پیش بینی شده در این آیین نامه به استثنای مواد 14 و 20 براساس امتیاز کسب شده بهره مند می شوند .
ماده 17 ـ در صورت هرگونه تغییری در نوع و مکانیزم ارایه خدمات فوق ، دستگاههای مربوط با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج ، تمهیدات لازم را در جهت ارایه خدمات موضوع این آیین نامه پیش بینی خواهند کرد .
ماده 18 ـ مرجع امتیاز بندی و معرفی واجدین شرایط جهت برخورداری از تسهیلات این آیین نامه نیروی مقاومت می باشند و رده های مجاز جهت معرفی بسیجیان از سوی فرماندهی نیروی مقاومت تعیین خواهند شد .
ماده 19 ـ پرداخت 80% سهم بیمه سرانه خدمات درمانی بسیجیان که به تشخیص نیروی مقاومت بسیج مشمول دریافت خدمات دیگر نمی شوند و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها با رعایت ماده 1 قانون تنظیم خانواده و جمعیت ـ مصوب 1372 ـ بر عهده دولت و 20% باقیمانده بر عهده بیمه شده می بایست می باشد .
نیروی مقاومت بسیج هر سال اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را تهیه و برای اقدامات اجرایی و پیش بینی اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام میکند .
ماده 20 ـ بودجه مورد نیاز جهت اجرای این آیین نامه در سال 1377 از محل اعتبارات نیروی مقاومت بسیج در استفاده از تسهیلات موضوع این آیین نامه از اولویت برخوردار دارند .
ماده 22 ـ نیروی مقاومت بسیج موظف است در صورت درخواست سازمان امور اداری و استخدامی کشور اطلاعات لازم در خصوص ضوابط مربوط به امتیاز بندی و معرفی افراد واجد شرایط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد .
ماده 23 ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه بر چگونگی اجرای مناسب این آیین نامه نظارت و گزارشهای لازم را به رییس جمهور ارایه خواهند نمود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/04/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.