×

اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1376 کل کشور

اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1376 کل کشور

اصلاحیه-آئین-نامه-اجرائی-تبصره-4-قانون-بودجه-سال-1376-کل-کشور
شماره 20197 /ت 19687 هـ 7/5/1377

سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 31/4/1377 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 1910 هـ / ب مورخ 15/2/1377 ) تصویب نمود :
در ماده 14 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون بودجه سال 1376 کل کشور ـ موضوع تصویبنامه شماره 50445 /ت 17846 هـ مورخ 16/1/1376 ـ بعد از عبارت « پرداخت خسارت تاخیر تادیه بدهی » عبارت « در حدود مذکور در نظریه شماره 7742 مورخ 11/12/1361 شورای نگهبان » اضافه می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/04/31

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.