×

اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات

اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات

اصلاح-آئین-نامه-اجرائی-قانون-مقررات-صادرات-و-واردات

وکیل

شماره 28932/ت17792 هـ 6/5/1377

وزارت بازرگانی ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/3/1377 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و وزارت تعاون و به استناد ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصویب نمودند :
مواد 15 ، 16 و 17 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع تصویبنامه شماره 1395 /ت 16 هـ مورخ 6/2/1373 ) به شرح زیر اصلاح میشود :
ماده 15 ـ اهالی کلیه بخشهای مرزی استانهای کشور به استثنای بخشهای مربوط به مراکز شهرستانها با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود .
تبصره 1 ـ استانهای گیلان و مازندران از شمول این ماده مستثنی بوده و شهرستانهای لامرد و دشتستان مشمول ماده یاد شده می باشند .
تبصره 2 ـ کارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و در صورت نبودن آن بخشداری محل ، در اسفند ماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر و به مدت یک سال اعتبار دارد تمدید کارت های مبادلات مرزی برای سالهای بعد نیز موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده خواهد بود .
تبصره 2 ـ نوزاداان خانوارهای دارنده کارت مبادلات مرزی نخواهند بود .
ماده 16 ـ دارندگان کارت مبادلات مرزی میتوانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل ، در آن عضو شوند . شرکت تعاونی پس از دریافت کارت ، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد . شرکت مذکور فهرستی از کارتهایی که دریافت و مهر نموده را تهیه کرده و به تایید اداره بازرگانی یا بخشداری محل میرساند شرکت تعاونی میتواند با ارایه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضای خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید خانوارهایی که کارت توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاون نیستند یا تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده است میتوانند با ارایه کارت خود بدون حق توکیل در حد سهمیه تعیین مبادله مرزی نمایند .
تبصره 1 ـ سقف ارزش قابل ورود توسط خانوارهای مرزنشین و شرکتهای تعاونی مرزنشینان به میزان دویست میلیون دلار در هر سال تعیین می شود تعیین سهمیه هر یک از استانهای مشمول تسهیلات مبادلات مرزی از رقم مذکور بر عهده کمیته مندرج در تبصره 1 ماده 17 این تصویبنامه خواهد بود .
تبصره 2 ـ شرکتهای تعاونی مرزنشینان می توانند همانند سایر اشخاص حقوقی خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا نمایند انجام فعالیتهای تجاری موضوع این تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره 1 این ماده خواهد بود .
تبصره 3 ـ وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شرکتهای تعاونی مرزنشینان به صورتی اعمال نماید که اقدامات شرکتهای مزبور مانع از اشتغال مولد در استان های مربوط نشود .
تبصره 4 ـ بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات شرکتهای تعاونی مرزنشینان با هدایت و نظارت وزارت تعاون برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای اشتغال زا در محدوده جغرافیایی محل استقرار شرکتهای مزبور به مصرف خواهد رسید .
ماده 17 ـ دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالاهایی را که صادرات آنها مجاز است یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است ، با رعایت سایر مقررات در حد سقف ارزشی پانصد هزار نفر ریال برای هر نفر در هر سال صادر کرده و در مقابل بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات در حد سقف مزبور اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز خود نمایند.
تبصره 1 ـ فهرست نوع و مقدار کالاهای قابل ورود توسط مرز نشینان و میزان معافیت گمرکی شده آنها و همچنین تغییرات بعدی آن توسط کمیته ای زیر نظر وزارت بازرگانی و متشکل از وزارتخانه های تعاون و کشور تهیه می شود و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت ، با رعایت ماده 19 آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود .
تبصره 2 ـ تعهد ارزی برای صدور کالا توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی با شرکت تعاونی آنان در گمرک تودیع میشود مهلت ورود کالاهای وارداتی هشت ماه از تاریخ تودیع ارزی کالای صادراتی خواهد بود . در صورتی که کالاهای وارداتی ظرف مهلت مقرر وارد نشود گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است عدم ایفای تعهد را جهت پیگیری قانونی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید .
تبصره 3 ـ شرایط مبادله کالا توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان به شرح زیر می باشد .
1 ـ کالای وارداتی ساخت یا محصول کشورهای ممنوع المعامله نباشد .
2 ـ انجام صادرات و واردات کلیه کالاها منوط به رعایت مقررات بهداشت انسانی ، دامی ، نباتی و مقررات مربوطه به انرژی اتمی می باشد.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/03/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی - وزارت كشور - وزارت تعاون -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.