×

اصلاح آئین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط

اصلاح آئین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط

اصلاح-آئین-نامه-چگونگی-تشکیل-حدود-وظایف-و-اختیارات-و-چگونگی-عملکرد-انجمنهای-صنفی-و-کانونهای-مربوط
شماره 32590 /ت 17453 هـ 19/5/1377

وزارت کار و امور اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/5/1377 بنا به پیشنهاد شماره 73613
مورخ 4/9/1375 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1369 ـ تصویب نمود :
آئین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط ، موضوع ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویبنامه شماره 52251 /ت 513 هـ مورخ 14/11/1371 ) به شرح زیر اصلاح می شود :
تبصره ماده 3 آئین نامه یاد شده به عنوان تبصره 1 تلقی و 4 تبصره به شرح زیر به ماده مذکور اضافه می شود :
تبصره 2 ـ تا زمانی که تعداد انجمنهای صنفی خاص حرفه یا صنعت یک استان جهت تشکیل کانون انجمنهای صنفی خاص استان مربوط به حد نصاب لازم نرسیده باشد براساس تبصره 1 این ماده انجمنهای صنفی خاص حرفه یا صنعت حداقل پنج استان میتوانند به طور مجزا نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی صنعت یا حرفه خاص سراسر کشور اقدام کنند .
تبصره 3 ـ مجمع کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری یا کارفرمایی توسط نمایندگان معرفی شده از سوی کانونهای انجمنهای صنفی حرفه یا صنعت خاص سراسر کشور به تعداد انجمنهای صنفی عضو نمایندگان معرفی شده از طرف انجمنهای صنفی حرفه یا صنعت که موفق به تشکیل کانون سراسری مربوط نشده اند تشکیل می شود .
تبصره 4 ـ تعداد 5 نفر از 9 نفر اعضای اصلی و دو نفر از چهار نفر اعضای علی البدل هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی را کانون انجمنهای صنفی صنایع انتخاب و معرفی می کند هر کانون انجمنهای صنفی حرفه یا صنعت خاص حداکثر میتواند یک نفر از اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری یا کار فرمایی را انتخاب کند .
تبصره 3 ـ در صورتی که در یک استان بیش از یک انجمن صنفی در یک صنعت یا حرفه تشکیل شود با توجه به تعداد اعضا کلیه انجمنهای صنفی دارای حق رای بوده و نماینده استان با نظر و انتخاب اعضای انجمنها در کانون عالی انتخاب می شوند .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/05/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كار و امور اجتماعی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.