×

لغو تبصره 3 ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب تیر ماه 1355

لغو تبصره 3 ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب تیر ماه 1355

لغو-تبصره-3-ماده-69-آئین-نامه-اجرای-مفاد-اسناد-رسمی-لازم-الاجرا-مصوب-تیر-ماه-1355
شماره 5730 /77/1 - 1/6/1377

نظر به اینکه برابر بند (هـ ) ماده 69 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب تیر ماه 1355 وفتاوای مشهور عظام مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار و عائله او از مستثنیات دین بوده و قابل باز داشت نمی باشد و نظر به اینکه تبصره 3 الحاقی به بند هـ ماده 69 آئین نامه مصوب 25/6/1376 که مقرر می دارد :
( در صورتی که بستانکار همسر مدیون بوده بابت وصول مهریه درخواست بازداشت محل سکونت مدیون را بنماید در این صورت تا نصف از مالکیت مدیون بازداشت میشود .)
مخالف حکم کلی بند هـ و مغایر با فتاوی مشهور می باشد لذا لغو تبصره 3 مرقوم اعلام می گردد و در صورتیکه واحدهای اجرای ثبت در اجرای تبصره 3 بند هـ مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار را توقیف نموده و عملیات اجرائی به پایان نرسیده باشد مکلفند بلافاصله از آن رفع توقیف نموده و عملیات اجرائی را با لحاظ بند هـ از ماده 69 آئین نامه ادامه دهند .
رییس قوه قضاییه ـ محمد یزدی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/06/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.