جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 2292 ـ ق - 28/5/1377

حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
لایحه شماره 61291 / 16905 مورخ 6/5/1376 دولت در مورد اصلاح تبصره 1 ماده 6 و ماده 8 قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثار گران و کارگران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17/4/1377 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

شماره 35928 9/6/1377
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون اصلاح تبصره 1 ماده 6 و ماده 8 قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثار گران و کارگران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17/4/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/5/1377 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

شماره 35928 9/6/1377
وزارت اصلاح تبصره 1 ماده 6 و ماده 8 قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثار گران و کارگران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 14/4/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/5/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است و طی نامه شماره 2292 ـ ق مورخ 28/5/1377 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ واژه « کارمندان » در ماده 8 و « نیروهای مسلح » در تبصره 1 ماده 6 قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثار گران و کارگران ـ مصوب 1373 ـ اضافه میشود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17/4/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/5/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :