جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 36987 /ت 17560 هـ- 7/6/1377

وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/5/1377 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
از ماده 7 آئین نامه تعیین تعرفه خدمات حقوق کنسولی (موضوع تصویبنامه شماره 80697 /ت 17560 هـ مورخ 28/12/1376 ) عبارت « تجاری » حذف و متن زیر به عنوان تصویبنامه که در خارج از کشور تنظیم می شوند منوط به تصدیق نمایندگی های سیاسی و کنسولی یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در محل است حذف تاییدیه سایر اسناد تجاری از شرایط اعتبارات و بروات اسنادی در صورت درخواست خریدار و قبول کلیه مسوولیتهای مترتبه توسط وی بلامانع است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/05/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت امور خارجه
موضوع :