×

ضوابط اجرائی بودجه سال 1377 کل کشور

ضوابط اجرائی بودجه سال 1377 کل کشور

ضوابط-اجرائی-بودجه-سال-1377-کل-کشور

وکیل


شماره 32126/ت20067 هـ - 9/6/1377

سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/5/1377 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند «ز» تبصره 13 قانون بودجه سال 1377 کل کشور ضوابط اجرائی بودجه یاد شده را برای وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و سازمانهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام می باشد و در این تصویبنامه دستگاه اجرائی نامیده می شوند ، به شرح زیر تصویب نمود :

1 ـ گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پستهای سازمانی جدید ممنوع است و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب هیات وزیران امکان پذیر می باشد .
2 ـ استخدام رسمی و غیر رسمی در سال 1377 با رعایت محدودیتهای قانونی و در صورت وجود اعتیاد و تایید سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران امکان پذیر می باشد به کار گیری نیروی انسانی از محل طرحهای عمرانی برای فعالیتهای جاری و کار در ادارات (بخصوص از محل طرحهای مطالعاتی ) ممنوع است .
تبصره 1 ـ به کار گیری افراد در طرحهای تحقیقاتی و قراردادهای مشاوره یا تحقیق و سایر طرحهای عمرانی در قالب پروژه های مربوط و همچنین استخدام از محل مجوزهای صادر شده سالهای قبل مشروط به وجود اعتبار و پیش بینی در موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه می باشد .
تبصره 2 ـ تمدید قرارداد غیر رسمی شاغل در سال 1376 بلامانع است .
تبصره 3 ـ برگزاری دوره های آموزشی که منجر به تعهد استخدامی در سالهای بعد میشود منوط به اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد .
3 ـ در مورد وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در صورتی که برای استخدام جدید در سال 1377 اعتباری در قانون بودجه پیش بینی شده باشد در قبال عدم استخدام با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور 50% از اعتبار مذکور در اختیار وزرای مربوط قرار گیرد تا از طریق پرداخت حق التدریس یا اضافه کار (حسب مورد ) برای حل مشکل کمبود نیروی انسانی اقدام نمایند .
4 ـ جهت ایجاد انعطاف لازم و جابجایی نیروها و وظایف به منظور ایجاد تغییرات لازم در تشکیلات ( با حفظ سقف و سطح پستهای سازمانی ) با پیشنهاد وزرا و روسای دستگاههای اجرائی اختیارات لازم به ایشان تفویض میشود .
5 ـ علاوه بر این توصیه میشود :
الف ـ خریدار و مصرف مواد مصرفی اداری ، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود و در استفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسئولین و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید .
ب ـ مدیران و دستگاههایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه ها ، صرفه جویی می نمایند به صورت بارز و در مقایسه با دستگاههای دیگر مورد تشویق قرار گیرند .
ج ـ به منظور تسریع در تصمیم گیریهای دولت ، دستگاههای اجرائی پیشنهادها و درخواستهای خود را با در نظر گرفتن سیاستهای مذکور در فوق ارایه نمایند .
6 ـ پرداخت اضافه کار هر دستگاه حداکثر در حد ارقام پرداختی سال 1376 و در سقف 12 ساعت مجاز می باشد .
تبصره 1 ـ سقف مذکور برای دستگاههایی که حجم عملیات آنها گسترش یافته است با تایید سازمان برنامه و بودجه تا 20% قابل افزایش است .
تبصره 2 ـ مجوزهای قبلی دولت برای پرداخت اضافه کار بیش از 120 ساعت، عینا در سال 1377 نیز مجری میباشد .
7 ـ با توجه به آئین نامه تبصره 35 قانون برنامه دوم حداکثر معادل 1 درصد برای بالا بردن بهره وری در دستگاههای اجرائی قابل هزینه خواهد بود .
8 ـ هیچ گونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده ها جز در حد تغییر ضریب و افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر نمی شود . افزایش های قانونی قبلی مشمول این بند نخواهد شد .
9 ـ اعتبارات فصل سوم (خریدهای سرمایه ای ) حداکثر 70% اعتبارات مصوب سال 1377 خواهد بود این رقم برای آن دسته از دستگاههای اجرائی که بودجه آنها به صورت فصل در قانون بودجه درج نگردیده است ، حداکثر معادل هشتاد درصد ( 80% ) عملکرد سال 1376 آنها است .
تبصره ـ در مورد ردیفهایی که اعتبار آنها کلا در فصل سوم منظور شده است افزایش نصابهای فوق مازاد بر درصدهای مذکور در این بند به تشخیص سازمان برنامه و بودجه می باشد .
10 ـ یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاههایی که ساعت کار آنها حداقل تا ساعت 4 بعد ظهر است همچنین در مورد مستخدمانی که وضع کار آنها ایجاب نماید شب ایام تعطیل را در محل کار خدمت نمایند یا با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی تا ساعت 4 بعد ظهر در محل کار حضور دارند ، حسب مورد برای تامین هر نوبت غذا ، حداکثر معادل 3 هزار ریال به ازای هر نفر خواهد بود غذای سایر افراد ( مهمانان سایر کارکنان طرف قرارداد و غیر آنها ) به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد.
11 ـ حداکثر مصرف مربوط ه سوخت آب ، برق و تلفن در حد عملکرد سال 1376 می باشد .
تبصره ـ سقف مذکور در این بند برای دستگاههایی که حجم عملیات آن گسترش یافته است با تایید سازمان برنامه و بودجه تا 20% قابل افزایش است .
12 ـ تعداد نفر ـ روز ماموریت خارج از کشور دستگاههای اجرائی حداکثر 70% عملکرد سال 1376 خواهد بود .
تبصره 1 ـ موارد استثنا به تایید هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت خواهد رسید .
تبصره 2 ـ سفرهایی که هزینه های آن توسط سازمانهای بین المللی و یا کشور دعوت کننده تامین میشود از محدودیت مقرر در این بند مستثنی می باشد .
13 ـ اعتبار جهت پاداش سال به تصویب هیات وزیران میرسد و پیش بینی و پرداخت هرگونه پاداش یا وجهی در پایان سال علاوه بر آن به هر هزینه ممنوع است .
14 ـ دریافت هرگونه وجه از مردم به هر عنوان در قبال ارایه خدمات و یا وضع هرگونه عوارض خود یاری ، و غیر آن صرفا در چهارچوب قوانین و مقررات و با کسب مجوزهای مربوط مجاز است .
15 ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود تسهیلات و امکانات لازم را برای استفاده کارکنان از مهد کودک با نرخ مناسب فراهم نمایند .
16 ـ خرید ، احداث و اجازه ساختمان ، انبار ، توقفگاه مزرعه ، باغ و نظایر آن محل اعتبارات جاری صرفا براساس شرح عملیات موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه مجاز است .
17 ـ این تصویبنامه از اول سال 1377 لازم الاجرا است مفاد آن شامل شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از شرکتهای یاد شده که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است ، نمی شود .
این متن جانشین تصویبنامه شماره 9435/ت 19519هـ مورخ 22/2/1377 شماره 15669/ت 19716هـ مورخ 16/3/1377 شماره 25129/ت 11904 هـ مورخ 24/4/1377 و شماره 30562/ت 20030 هـ مورخ 12/5/1377 میشود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/05/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.