×

قانون تمدید ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش

قانون تمدید ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش

قانون-تمدید-ممنوعیت-تخلیه-مقرر-در-قانون-ممنوعیت-تخلیه-اماکن-و-واحدهای-آموزشی-و-پرورشی-در-اختیار-وزارت-آموزش-و-پرورش

وکیل


شماره 2318ـ ق - 7/6/1377

حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 24226 / 19099 مورخ 31/3/1377 دولت در مورد تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش که دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 25/5/1377 تصویب شده بود ، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/6/1377 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی کبر ناطق نوری

شماره 37596 15/6/1377
وزارت آموزش و پرورش
قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/6/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/6/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2318 ـ ق مورخ 7/6/1377 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ به موجب این قانون ممنوعیت مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب 9/6/1377 ـ بنا به ضرورت پس از احراز عسر و حرج طبق موازین قضایی توسط دادگاه تا رفع نیاز وزارت مذکور تا پایان سال 1380 تمدید میشود تعدیل اجاره بها به قیمت کارشناسی روز تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد .
تبصره 1 ـ کمیسیونی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی مسکن و شهرسازی آموزش و پرورش رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ریاست وزیر آموزش و پرورش موظف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، وضعیت ساختمانهای استیجاری موضوع این قانون و امکانات و اعتبارات وزارت آموزش و پرورش را بررسی و روشهای جایگزینی ساختمانهای مذکور را از منابع مناسب از جمله اموال دولتی به هیات دولت برای اتخاذ تصمیم مقتضی پیشنهاد نماید به نحوی که تا پایان مهلت مقرر در این قانون کلیه ساختمانهای استیجاری یاد شده در صورت درخواست مالکان آنها تخلیه شود .
تبصره 3 ـ حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آیین نامه اجرائی تبصره 1 آن با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید کمیسیون مذکور در فوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
قانون فوق مشتمل بر ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/6/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/6/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/05/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت آموزش و پرورش -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.