×

الحاق یک تبصره به ماده 14 آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1377

الحاق یک تبصره به ماده 14 آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1377

الحاق-یک-تبصره-به-ماده-14-آئین-نامه-اجرائی-تبصره-3-قانون-بودجه-سال-1377

وکیل

شماره 39013 /ت 20166 هـ - 15/6/1377

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/6/1377 تصویب نمود :
متن زیر به عنوان تبصره2 به ماده 14 آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1377 کل کشور ـ موضوع تصویبنامه شماره 10315/ت 19504 هـ مورخ 26/2/1377 افزوده میشود و عنوان تبصره فعلی ماده یاد شده به تبصره 1 تغییر می یابد :
« تبصره 2 ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود نسبت به تضمین مجدد تسهیلات قبلی شرکتهای دولتی که براساس مقررات با تضمین آن سازمان اخذ شده است و بازپرداخت آن در سال 1377 با برقراری تسهیلات مصوب شرکت ذی ربط مندرج در قسمت ششم قانون بودجه سال 1377 کل کشور میسر است ، اقدام نماید . »
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/06/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.