×

الحاق یک تبصره به ماده 6 آئین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیات دولت

الحاق یک تبصره به ماده 6 آئین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیات دولت

الحاق-یک-تبصره-به-ماده-6-آئین-نامه-چگونگی-تعیین-و-حدود-وظایف-سخنگوی-هیات-دولت

وکیل


شماره 35390/ت 20138 هـ - 15/6/1377

نهاد ریاست جمهوری
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/5/1377 تصویب نمود :
متن زیر به عنوان تبصره به ماده 6 آئین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف شماره 25584/ت 18834 هـ مورخ 8/10/1376 ـ افزوده می شود:
« تبصره ـ دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری تشکیل و مستقر میشود . »
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/05/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.