جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 42111 /ت 20221 هـ - 29/6/1377

وزارت بازرگانی ـ وزارت نفت
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی براساس اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 64545 /ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 3/6/1377 ستاد یاد شده به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میگردد .
تصمیمات اتخاذ شده توسط شرکت ملی و پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص قیمت روغن موتور تصفیه اول ، موضوع نامه شماره 4833 ـ 402 / 297 مورخ 14/5/1377 تنفیذ و شامل سایر تولید کنندگان روغن موتور نیز میشود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

شماره 4833 ـ 402 / 297 14/5/1377
مدیریت محترم برنامه ریزی تلفیقی
مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
به : مدیریت محترم امور پالایش
مدیریت محترم امور مالی
مدیریت محترم امور بازرگانی
رییس دفتر معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران .
به استحضار می رساند در 297 جلسه هیات مدیره روز سه شنبه 13/5/1377 نامه شماره ب ت / 197 مورخ 12/5/1377 مدیریت برنامه ریزی تلفیقی در مورد « افزایش نرخ روغن خام و روغن موتور » مطرح زیر مورد تصویب قرار گرفت :
1 ـ نرخ فروش روغن خام از قرار هر لیتر 150 ریال .
2 ـ نرخ فروش انواع روغن های موتور.
روغن البرز - 700 ریال
روغن الوند - 1000 ریال
روغن الموت - 1400 ریال
روغن الموت ویژه - 1450 ریال
روغن ارژن - 1400 ریال
روغن چهار فصل - 1500 ریال
روغن دیزل 40 راه آهن - 1560 ریال
3 ـ نرخ ظروف روغن طبق مصوبه شماره 4512 ـ 402 / 279 مورخ 11/1/77 محاسبه و وجوه حاصل از فروش آن جهت خرید مواد اولیه ظروف استفاده گردد .
4 ـ عوارض مربوط به موارد ذکر شده طبق مقررات به نرخهای مذکور اضافه خواهد شد .
5 ـ مدیریت بازرگانی نسبت به انجام مزایده روغن پایه اضافی و به صورت موازی بازار یابی صادرات آن اقدام لازم را به عمل آورد .
6 ـ بندهای یک الی 4 از ابتدای روز مورخ 15/5/1377 قابل اجرا می باشد .
سید محمود ملائکه

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :