جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 2445 ـ ق - 21/7/1377

حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 67090 / 16840 مورخ 14/7/1376 دولت در مورد اجاره واگذاری سر قفلی غرف و فروشگاههای پایانه های عمومی و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 5/7/1377 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

30/7/1377 شماره 48145
وزارت راه و ترابری
قانون اجازه واگذاری امتیاز سر قفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 5/7/1377 شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/7/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2445 ـ ق مورخ 21/7/1377 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور اجازه داده میشود امتیاز سرقفلی غرف و فروشگاههای پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و تیر پارکها را قبل از شروع به احداث یا تکمیل آنها به متقاضیان بهره برداری یا احداث واگذار نماید .
مستحدثات مذکور پس از ارزیابی کارشناس منتخب مجمع سازمان در قرارداد منعقد شده به حساب سر قفلی بهره بردار منظور میشود .
همچنین سازمان مجاز است احداث آنها را در قالب قرارداد مشارکت مدنی واگذار نماید .
تبصره ـ صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از پایانه ها و مجتمع های فوق و هرگونه تاسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راههای کشور بر عهده سازمان مذکور است و در صورت بروز تخلف مراجع قضایی با درخواست سازمان دستور جلوگیری و پس از رسیدگی حکم تخریب هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز را صادر می نمایند .
شرایط و ضوابط مربوط به نحوه ساخت و بهره برداری پایانه ها و مجتمع های یاد شده و تعرفه صدور مجوزهای مربوطه و سایر خدمات قابل ارایه سازمان در قالب طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی سازمان میرسد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم مهر ماه سال 1377 مجلس شورای اسلامی تصویب در تاریخ 12 /7 / 1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15639
تاریخ تصویب :
1377/07/05
تاریخ ابلاغ :
1377/08/11
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :