جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 2441 ـ ق - 21/7/1377

حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 80025 / 18596 مورخ 13/12/1377 دولت در مورد اصلاح بند 10 تبصره 5 ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/6/1377 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 48235 30/7/1377
وزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری
قانون اصلاح بند 10 تبصره 5 ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/6/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/7/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2441 ـ ق مورخ 21/7/1377 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ در بند 10 تبصره 5 ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 30/4/1364 بعد از عبارت داخل پرانتز عبارت «و یک نفر مهماندار برای هر دستگاه اتوبوس » اضافه می شود و عبارت « شهربانی » به عبارت « نیروی انتظامی » تغییر می یابد .
قانون فوق مشتمل بر ماد واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/6/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/7/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
وزارت تعاون
موضوع :