جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره 2446 ـ ق - 21/7/1377

حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 80574 / 18663 مورخ 26/12/1376 دولت در مورد اصلاح قانون نحوه تامین هزینه های اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/6/1377 مجلس شورای اسلامی و اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 48228 20/7/1377
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون
قانون اصلاح قانون نحوه تامین هزینه های اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/6/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/7/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2446 ـ ق مورخ 21/7/1377 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد و
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی
قانون اصلاح قانون نحوه تامین هزینه های اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/8/1372 به شرح زیر اصلاح میگردد :
« به منظور تامین هزینه های ضروری اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای کارت بازرگانی از یکی از اتاقهای فوق الذکر هستند را حسب مورد به عنوان سهم اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران یا اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید معادل صد در صد وجوه واریزی فوق از محل اعتباراتی که هر سال به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود حسب مورد در اختیار اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران یا اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت حکم این قانون نسبت به عملکرد سال مالی منتهی به اسفند 1377 به بعد جاری خواهد بود . »
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/6/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/7/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت تعاون
موضوع :