جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 2442 ـ ق - 21/7/1377

حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده های شهدا ، معلولین ، اسرا ، مفقود الاثر ها از خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب 1366 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/6/1377 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرا اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

شماره 48163 30/7/1377
وزارت کشور
قانون اصلاح قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده های شهدا ، معلولین ، اسرا و مفقودالاثرها از خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب 1366 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/6/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/7/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2442 ـ ق مورخ 21/7/1377 واصل گردیده است ؛ به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ متن ماده واحد قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده های شهدا ، معلولین ، اسرا ، مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی مصوب 24/9/1366 و تبصره 1 آن به شرح ذیل اصلاح و سایر تبصره ها بدون تغییر ابقا میگردد :
مشمولانی که پدر و مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید یا جانباز (جانبازی که طبق نظر شورای پزشکی بنیاد جانبازان به تنهایی قادر به اداره امور شخصی خود نباشد ) یا اسیر یا مفقودالاثر شده یا بشوند و مراتب مورد تایید نهادهای ذیربط باشد با رعایت تبصره های ذیل از انجام خدمت نظام وظیفه عمومی معاف دایم خواهند بود .
تبصره 1 ـ در صورتی که مدت اسارت یا مفقودالاثر بودن پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر مشمولان از سه سال تجاوز کرده باشد این قبیل مشمولین از معافیت دایم استفاده خواهند نمود و در غیر اینصورت تا رسیدن به حد نصاب سه ساله ، از معافیت موقت یک ساله استفاده خواهند کرد و در هر صورت به ازا هر سال اسارت معافیت مشمول مذکور شش ماه از خدمت دوره ضرورت وی کسر میگردد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/6/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/7/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :