جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 36861 /ت 20084 هـ 29/7/1377

معاونت اجرائی ریاست جمهوری
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/7/1377 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 1997 هـ /ب مورخ 7/5/1377 ) تصویب نمود :
عبارت « با رعایت قوانین و مقررات مربوط » به انتهای بندهای 4 و 6 ماده 6 و بندهای 3 و 8 ماده 7 و عبارت « همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در » به ابتدای بند 9 ماده 7 تصویبنامه شماره 60249/ت 16273 هـ مورخ 24/4/1376 افزوده میشوند .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :