جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره 2461 ـ ق - 26/7/1377

حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 50702 / 15088 مورخ 17/1/1377 دولت در مورد تسری امتیازهای اعطا شده به ایثار گران مشمول قانون استخدام کشوری به کارمندان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته همچنین کارمندان تابع قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/7/1377 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

شماره 49874 4/8/1377
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
قانون تسری امتیازهای اعطا شده به ایثار گران مشمول قانون استخدام کشوری ، به کارمندان ایثار گر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته همچنین کارمندان ایثار گر تابع قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/7/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/7/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2461 ـ ق مورخ 26/7/1377 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی
قانون تسری امتیازهای اعطا شده به ایثار گران مشمول قانون استخدام کشوری ، به کارمندان ایثار گر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته همچنین کارمندان ایثار گر تابع قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران .
ماده واحده ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه امتیازهای اعطا شده به ایثار گران مشمول قانون استخدام کشوری به کارمندان ایثار گر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته همچنین کارمندان ایثارگر تابع قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 تسری می یابد .
تبصره 1 ـ آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره 2 ـ اعطا امتیازات بصورت مضاعف به مشمولان موضوع این قانون ممنوع می باشد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/7/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/7/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :