جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 2468 ـ ق - 28/7/1377

حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسیجی به دانشگاههای و موسسات آموزش عالی که در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ 15/7/1377 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 50210 4/8/1377
وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت آموزش و پرورش
قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 15/7/1377 به تایید شورای اسلامی و در تاریخ 26/7/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2468 ـ ق مورخ 28/7/1377 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 30/11/1376 و مصوبات بعدی بشرح زیر الحاق می گردد :
تبصره ـ آن دسته از پرسنل کادر ثابت ، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح که حداقل 6 ماه پیوسته یا 9 ماه ناپیوسته علاوه بر میزان موظفی شرکت در عملیات بصورت داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه حضور داشته اند با تایید بالاترین مقام هر یک از سازمانهای نیروهای مسلح ( حسب مورد توسط ارتش ، سپاه نیروی انتظامی ، ستاد کل نیروهای مسلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته و تابعه ) میتوانند از مزایای این قانون استفاده نمایند .
تعیین مدت حضور داوطلبانه پرسنل با توجه به مقررات داخلی نیروهای مسلح ضوابط اعزام به ماموریتها و تعیین خطوط مقدم جبهه براساس دستورالعملی می باشد که توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور تدوین و به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح میرسد .
آئین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و به تصویب هیات دولت می رسد و ستاد فرماندهی کل قوا موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون فهرست اسامی واجدین شرایط این ماده واحده را به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال دارد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 15/7/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/7/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :