جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.روزنامه رسمی شماره 10939-24/6/1361
شماره 3033/10 6/5/1361
شورای محترم عالی قضائی
اصلاح بند ب ماده 29 آئین نامه های قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 1354 که دردویست ویازدهمین جلسه شورای محترم عالی قضائی در27/11/60 با اصلاحاتی تصویب و به این سازمان ابالغ شده حسب اعلام معلوم شد که بندب آئین نامه اصلاحی فوق الذکر با مفاد بند2 ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 مغایرت دارد، چه در بند2ماده 38 قانون یاد شده در بالا میزان جریمه نقدی را از پانصد ریال الی بیست هزار ریال مقرر داشته لذا در آئین نامه نمیتوان جریمه ای بیش از آنچه در قانون تعیین شده است مقرر داشت ،بنابراین پیشنهادمیشود که بند ب ماده 29 بشرح زیر اصلاح شود:
ب : تخلفات ذیل موجب جریمه نقدی از پانصد ریال تا بیست هزار ریال است 0
معاون وزارت دادگستری و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
10939
تاریخ تصویب :
1360/11/27
تاریخ ابلاغ :
1361/06/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :