جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 52372 /ت 20375 هـ - 11/8/1377

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 29/7/1377 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 11794 / و دستگاههای موضوع تبصره ماده واحده قانون یک مرحله ای نمودن آزمون سراسری ـ مصوب 1377 ـ آئین نامه اجرائی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ آزمون سراسری ورود به کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی برای مقاطع تحصیلی کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در یک مرحله و حسب مورد به طور مستقل توسط سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشود .
تبصره 1 ـ دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید و چهارم دبیرستانهای نظام قدیم آموزش متوسطه و یا فارغ التحصیلان آنها و نیز فارغ التحصیلان دوره های کاردانی میتوانند در آزمونهای سراسری مذکور شرکت نمایند .
تبصره 2 ـ آزمون برخی از رشته های خاص مانند هنر و تربیت بدنی برخی رشته های نیمه متمرکز به صورت نظری و علمی خواهد بود که آزمون علمی بعد از آزمون نظری برگزار میشود .
ماده 2 ـ آزمون داوطلبان ورود به آموزشکده های دولتی و غیر دولتی و موسسات آموزش عالی وابسته به سازمانها و وزارتخانه ها که از فارغ التحصیلان مدارس فنی و حرفه ای یا کار دانش وزارت آموزش و پرورش و از مسیری غیر آزمون سراسری دانشجو می پذیرند به طور جداگانه و حسب مورد به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشود .
تبصره ـ دانش آموزان سال سوم دبیرستان در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش و یا فارغ التحصیلان این شاخه ها می توانند در این آزمون شرکت کنند .
ماده 3 ـ مواد امتحانی آزمون های سراسری محتوا ، نوع و تعداد دروس و ضرایب آنها تعیین میزان سهمیه پذیرش داوطلبان نظام جدید و قدیم با پیشنهاد وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و تصویب شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین و اجرا میشود .
تبصره ـ کلیه فارغ التحصیلان نظام جدید آموزش متوسطه میتوانند در دوره پیش دانشگاهی ادامه تحصیل دهند .
تبصره 1 ـ ثبت نام در مراکز پیش دانشگاهی دولتی غیر انتفاعی روزانه مشروط به کسب معدل 14 در امتحانات نهایی پایه سوم دبیرستان و رعایت مقررات مربوط به نظام وظیفه و شرط سن است هر نوع تغییر در این معدل به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره 2 ـ دانش آموزانی که معدل امتحانات کتبی پایه سوم متوسه کمتر از 14 می باشد میتوانند در دوره های شبانه و یا به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهند همچنین دانش آموزانی که معدل امتحانات کتبی پایه سوم آنان بیش از 14 باشد نیز در صورت تمایل میتوانند در دوره های شبانه یا به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهند .
تبصره ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود چنانچه آمار فارغ التحصیلان واجد شرایط (دارای معدل کتبی 14 و بالاتر ) در برخی از مناطق کشور به ویژه مناطق محروم کمتر از 40% هر یک از رشته های تحصیلی دوره متوسطه باشد حداکثر تا 40% فارغ التحصیلان را به شرط داشتن حداقل معدل کتبی 13 برای ورود به دوره پیش دانشگاهی پذیرش نماید .
تبصره 4 ـ فارغ التحصیلانی که در سالهای قبل یا سال جاری موفق به ورود به دوره پیش دانشگاهی نشده اند یا دوره مذکور را با موفقیت به پایان نرسانده اند ، میتوانند در دوره های شبانه یا به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهند و در امتحانات پایانی دوره پیش دانشگاهی شرکت نمایند .
تبصره 5 ـ فارغ التحصیلان دوره های آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش نیز میتوانند براساس ضوابطی که برای تغییر رشته تحصیلی آنان توسط وزارت آموزش و پرورش اعلام میشود در دوره های پیش دانشگاهی ادامه تحصیل دهند .
این آئین نامه از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :