جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 54056 / ت 20424 هـ - 20/8/1377

وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع ـ وزارت کشاورزی
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی براساس اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 64545/ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 28/7/1377 ستاد پشتیبانی یاد شده به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میگردد :
1 ـ قیمت فروش هر دستگاه تولیدی شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان به مبلغ 130 میلیون ریال تعیین میشود .
2 ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت تمام شده یکصد دستگاه کمباین کلاس آلمانی ساخته شده وارداتی توسط بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی را بررسی و برآورد نماید چنانچه قیمت فروش کمباین های مذکور بیش از قیمت محاسباتی سازمان مزبور باشد بنگاه مذکور برای کمباین های موجود خود باید ما به التفاوت پرداخت کند .
کمباین هایی که قبلا به مردم واگذار شده است مشمول پرداخت ما به التفاوت نمی باشند .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/07/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :