جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره 2588 ـ ق - 24/8/1377
حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 23135 /19191 مورخ 13/4/1377 دولت در مورد تشکیلات شورای نگهبان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 10/8/1377 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای یکصد و بیست و سه قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 57132 7/9/1377
شورای نگهبان
قانون تشکیلات شورای نگهبان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 10/8/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است و طی نامه شماره 2588ـ ق مورخ 24/8/1377 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ شورای نگهبان میتواند به منظور انجام هر چه بهتر وظایفی که به موجب قانون اساسی بر عهده دارد تشکیلات خود را تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا درآورد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 10/8/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :