جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.روزنامه رسمی شماره 10995-3/9/1361
شماره 6373 29/8/1361
اصلاحیه مواد13و16 آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس خبرگان مووضع اصول پنجم و یکصد وهفتم ویکصد وهشتم قانون اساسی
ماده یک : به وزارت کشور اجازه داده میشود زمان ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان مندرج در ماده سیزده آئین نامه قانون انتخابات رااز هفت روز به چهارده روز افرایش دهد0
ماده دو: مدت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان وسیله شورای نگهبان موضوع ماده 16 آئین نامه فوق الذکر از ده روز به هفت روز تقلیل می یابد0
این اصلاحیه که مشتمل بر دوم ماده است در تاریخ 20/8/61 برابر با24محرم الحرام 1403 هچری قمری به تصویب شورای نگهبان رسید0
دبیر شورای نگهبان قانون اساسی - لطف الله صافی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
10995
تاریخ تصویب :
1361/08/20
تاریخ ابلاغ :
1361/09/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :