جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

-

روزنامه رسمی شماره : 11007-18/9/1361
شماره : 6573 - 16/9/1361

الحاقیه آئین نام اجرائی انتخابات مجلس خبرگان
این بند به عنوان بند3 به قسمت سوم (مرحله ثبت نام ) ماده 96 آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس خبرگان اضافه میشود:
( بند 3 - کسانیکه بعلت جنگ شناسنامه در اخیتار ندارند بترتیب زیر رای خواهند داد:
الف - آنها که کارت عکس دار بنیاد امور جنگ زدگان را دارند با همان کارت رای میدهند0
ب - آنها که در اردوگاههای جنگ زدگان هستند وکارت ندارند با معرفی و امضاء مسئول اردوگاه در تعرفه انتخاباتی رای خود را به صندوق سیاری که در همان اردوگاه برده میشود خواهند ریخت 0
ج - آنها که در جبهه ها هستند با معرفی وامضاء فرمانده خوددر تعرفه انتخاباتی به صندوق سیار رای میریزند ).
الحاقیه فوق در جلسه 10/9/61 شورای نگهبان بتصویب رسید0
دفتر شورای نگهبان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11007
تاریخ تصویب :
1361/09/10
تاریخ ابلاغ :
1361/09/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :