×

تصویبنامه راجع به ماموریت مستخدمان رسمی به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تصویبنامه راجع به ماموریت مستخدمان رسمی به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تصویبنامه-راجع-به-ماموریت-مستخدمان-رسمی-به-سازمان-فرهنگ-و-ارتباطات-اسلامی

وکیل


شماره 77131 / ت 19089 ک - 17/12/1377

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در تعیین وزارتخانه ها و موسسات مشمول بند «ب» ماده 11 قانون استخدام کشوری که براساس اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 18998 / ت 19089 هـ مورخ 27/3/1377 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر ابلاغ می شود :
سازمان فرهنگ . ارتباطات اسلامی جزو موسسات اشاره شده در ردیف 2 فهرست وزارتخانه ها و موسسات موضوع بند «ب» ماده 11 قانون استخدام کشوری منضم به آئین نامه ماموریت محسوب می شود و اعزام مامور از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به سازمان مزبور با رعایت ماده2 آئین نامه یاد شده مجاز است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/12/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.