×

تصویبنامه راجع لغو آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه راجع لغو آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه-راجع-لغو-آئین-نامه-حقوق-و-دستمزد-کارکنان-سازمانهای-مناطق-آزاد-تجاری-ـ-صنعتی-جمهوری-اسلامی-ایران

وکیل

شماره 81488 / ت 21014 ک - 26/12/1377

ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جلسه مورخ 5/12/1377 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران ( موضوع تصویبنامه شماره 76305 /ت 19037 هـ مورخ 29/10/1376 ) و با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه های شماره 1993 هـ / ب مورخ 7/5/1377 و 2104 هـ /ب مورخ 29 /9/ 1377 ) و 2104 هـ /ب مورخ 29/9/1377 و به استناد بند «الف» ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1373 ـ تصویب نمودند :
آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ موضوع تصویبنامه شماره 61254/ ت 18432 ک مورخ 11/5/1376 و اصلاحیه آن به شماره 76415 /ت 19218 ک مورخ 27/12/1376 لغو می شود .
سازمانهای مناطق آزاد تا پایان سال جاری ، دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را در چارچوب مقررات داخل کشور (با تایید اداره کل طبقه بندی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی در تهران یا واحدهای ذیربط در منطقه ) تهیه و از اول فروردین ماه سال 1378 به مورد اجرا گذارند .
این تصویبنامه در تاریخ 26/12/1377 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/12/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.