×

تصویبنامه در خصوص حداقل و حداکثر حقوق مستخدمین شاغل و باز نشسته و آماده به خدمت

تصویبنامه در خصوص حداقل و حداکثر حقوق مستخدمین شاغل و باز نشسته و آماده به خدمت

تصویبنامه-در-خصوص-حداقل-و-حداکثر-حقوق-مستخدمین-شاغل-و-باز-نشسته-و-آماده-به-خدمت
شماره 81820 / ت 20754 هـ - 26/12/1377

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 25/12/1377 بنا به پیشنهاد شماره 7231/11 مورخ 20/10/1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358 ـ و تبصره ماده 22 قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصویب نمود :
1 ـ رقم حداقل حقوق مندرج در ماده 2 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت از تاریخ 1/1/1378 330 هزار ریال تعیین می شود .
تبصره ـ افزایش موضوع این بند از پرداخت مقرری ماه اول به صندوق های بازنشستگی معاف است .
2 ـ رقم حداکثر حقوق مندرج در ماده 1 لایحه قانونی یاد شده از تایخ 1/1/1378 دو میلیون ریال تعیین میشود .
3 ـ کمک هزینه عایله مندی و اولاد موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام فوق الذکر پرداخت می شود .
4 ـ مفاد این تصویبنامه علاوه بر دستگاههای مشمول لایحه قانونی یاد شده در مورد موسسات دولتی مذکور در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت لازم الاجرا است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/12/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.