×

قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدنی

قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدنی

قانون-اصلاح-ماده-1173-قانون-مدنی
ماده واحده ماده (1173) قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1173 – هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست, صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد,محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد, محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس خوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند, اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :
1- اعتیاد زیان آوربه الکل, مواد مخدر و قمار.
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا,
3 - ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
4- سو, استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا, تکدی گری و قاچاق.
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتادو شش مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 14/8/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری.

نوع : قانون

شماره انتشار : 15370

تاریخ تصویب : 1376/08/11

تاریخ ابلاغ : 1376/09/09

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

قانون-مدنی-

قانون مدنی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.