×

قانون اصلاح بند 4 ماده 3 قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت

قانون اصلاح بند 4 ماده 3 قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت

قانون-اصلاح-بند-4-ماده-3-قانون-حمایت-کارمندان-در-برابر-اثرات-ناشی-از-پیری-و-ازکارافتادگی-و-فوت ماده واحده - بند4 ماده 3 قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی
از پیری و ازکارافتادگی و فوت به شرح زیر اصلاح می گردد:
" 4 - رییس کل بیمه مرکزی ایران یا قائم مقام او"
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 15
/8/1351، در جلسه روز سه شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/09/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.