×

تصویبنامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز تحقیاقت گوش ، گلو، بینی و سرو گردن مجتمع رسول اکرم (ص ) موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم

تصویبنامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز تحقیاقت گوش ، گلو، بینی و سرو گردن مجتمع رسول اکرم (ص ) موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم

تصویبنامه-در-مورد-وجوه-پرداختی-بلاعوض-اشخاص-حقیقی-و-حقوقی-به-نام-مرکز-تحقیاقت-گوش-،-گلو،-بینی-و-سرو-گردن-مجتمع-رسول-اکرم-(ص-)-موضوع-ماده-(172)-قانون-مالیاتهای-مستقیم
شماره 20039/ت 24859ه 1/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 13/4/1380 بنابه پیشنهادشماره 2999/و مورخ 30/3/1380 وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366-و اصلاحات بعدی آن توصیب نمود:
کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 20001 (بانک رفاه کارکران شعبه ستارخان ) به نام مرکز تحقیقات گوش ، گلو، بینی و سرو گردن مجتمع رسول اکرم (ص ) از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقمی تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کر کسر می شود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16433

تاریخ تصویب : 1380/04/13

تاریخ ابلاغ : 1380/05/10

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.