×

تصویبنامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام موسسه اقیانوس شناسی موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم

تصویبنامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام موسسه اقیانوس شناسی موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم

تصویبنامه-در-مورد-وجوه-پرداختی-بلاعوض-اشخاص-حقیقی-و-حقوقی-به-نام-موسسه-اقیانوس-شناسی-موضوع-ماده-(172)-قانون-مالیاتهای-مستقیم
شماره 20008/ت 22859ه 1/5/1390

هیات وزیران درجلسه مورخ 13/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999-و مورخ 30/3/1380 وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366-و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 40072047 (بانک تجارت شعبه دولتی ) به نام موسسه اقیانوس شناسی از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می شود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16433

تاریخ تصویب : 1380/04/13

تاریخ ابلاغ : 1380/05/10

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.