×

تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهوردرمورد توزیع اعتبار مندرج در جزء(3-1) بند(ل ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور

تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهوردرمورد توزیع اعتبار مندرج در جزء(3-1) بند(ل ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور

تصویبنامه-راجع-به-تعیین-نماینده-ویژه-رئیس-جمهوردرمورد-توزیع-اعتبار-مندرج-در-جزء(3-1)-بند(ل-)-تبصره-(29)-قانون-بودجه-سال-1380-کل-کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 20/4/1380 بنا به پیشنهادرئیس جمهور و بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آقای محمدرضا عارف - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد توزیع اعتبار مندرج در جزء(3-1) بند(ل ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور بین برنامه های مذکور در متن بند یاد شده تعیین می شود.
تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص امور اجرائی مورد یاد شده در حیطه وظایف رئیس جمهور و هیات وزیران اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16433

تاریخ تصویب : 1380/04/20

تاریخ ابلاغ : 1380/05/10

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.