×

تصویبنامه در خصوص بند(الف )ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379

تصویبنامه در خصوص بند(الف )ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379

تصویبنامه-در-خصوص-بند(الف-)ماده-(14)-قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی-،-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران-مصوب-1379

نقل از روزنامه رسمی شماره 16433 مورخ 10/5/1380

شماره 18378/ت 24860ه 24/4/1380
- هیات وزیران در جلسه 13/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 12393- 13/4/1380 وزارت امور اقتصادی ودارائی وبه استناد بند الف ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 تصویب نمود:
سهام قابل فروش سازمان خصوصی سازی به عنوان شرکت مادر تخصصی ، متضمن برنامه زمان بندی ، تعداد و روش فروش سهام یاد شده بشرح فهرست پیوست تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16433

تاریخ تصویب : 1380/04/13

تاریخ ابلاغ : 1380/05/10

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.