جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

شماره 955/7 - 11/2/1358

وزارت دادگستری
ماده واحده : ماده 1041 قانون مدنی بقوت خودباقی است ومقررات مخالف باآن ؛ملغی میگردد 0
نخست وزیر- مهدی بازرگان

نوع :
قانون
شماره انتشار :
9965
تاریخ تصویب :
1358/02/11
تاریخ ابلاغ :
1358/02/17
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :