جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

شماره 1395/7 - 25/2/1358

ماده 1- برای تصفیه واصلاح سازمان ثبت اسنادواملاک کشورهییتی مرکب ازپنج نفرازقضات دادگستری وکارمندان سازمان مذکوربعنوان عضو اصلی ودونفرعضو علی البدل به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب هییت وزیران تشکیل خواهدشد0مدت اختیاراین هییت ششماه است 0
ماده 2-هییت برای اصلاح سازمان ثبت اسنادواملاک ازطریق تنزیل رتبه ومقام کارکنان سازمان مزبور وانفصال موقت یادایم آنان ازخدمت سازمان ثبت اسنادواملاک کشور یا ازخدمت دولت یاازطریق بازنشستگی آنان حسب مورداقدام خواهدکرد0تصمیمات هییت باکثریت آراء مناط اعتباروقطعی است 0
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
9982
تاریخ تصویب :
1358/02/25
تاریخ ابلاغ :
1358/03/12
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :