جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

شماره 1561/7 - 30/2/1358

درتبصره ماده واحده لایحه قانونی مصوب 4/2/1358مربوط بمستخدمین دولت که بیکی ازمقامات مذکور درتبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یامیشوند عبارت (( درموردمشمولین بندهای (ب وپ ) تبصره ماده 32قانون استخدام کشوری )) به عبارت : (( درموردمشمولین بندهای (ب ) و(پ ) این قانون )) اصلاح وتصویب میشود0
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
9986
تاریخ تصویب :
1358/02/30
تاریخ ابلاغ :
1358/03/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :