جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

شماره 1501 /7 - 27/2/1358

ماده واحده – قانون مصوب 21 مهرماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکادرایران ازمصونیتهاومعافیتهای قرارداد وین لغومیشود0
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
9986
تاریخ تصویب :
1358/02/27
تاریخ ابلاغ :
1358/03/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :