×

لایحه قانونی تغییرنام وزارت اطلاعات وجهانگردی بوزارت ارشادملی

لایحه قانونی تغییرنام وزارت اطلاعات وجهانگردی بوزارت ارشادملی

لایحه-قانونی-تغییرنام-وزارت-اطلاعات-وجهانگردی-بوزارت-ارشادملیشماره 6062 - 7/3/1358

ماده واحده – ازتاریخ تصویب این لایحه قانونی نام وزارت اطلاعات وجهانگردی به (( وزارت ارشاد ملی )) تغییرمییابد0
نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 9986

تاریخ تصویب : 1358/03/07

تاریخ ابلاغ : 1358/03/17

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.