×

لایحه قانونی تخصیص مبلغی بصورت تنخواه گردان برای اجرای طرح جهاد سازندگی

لایحه قانونی تخصیص مبلغی بصورت تنخواه گردان برای اجرای طرح جهاد سازندگی

لایحه-قانونی-تخصیص-مبلغی-بصورت-تنخواه-گردان-برای-اجرای-طرح-جهاد-سازندگی
شماره : 7390 28/3/1358
ماده واحده- منظور اجرای طرحهای عمرانی ضروری و ضربتی مورد نیاز روستاهای هر یک از استانها که با همکاری گروههای داوطلب در قالب طرح « جهاد سازندگی » انجام خواهد گرفت مبلغ 200000000ریال از اعتبارات موضوع ماده واحده اجازه پرداخت اعتبارات طرحهای خاص ناحیه ای راههای روستائی و نیازهای ضروری روستاها در سال 1358 مصوب شماره 4772 مورخ 20/2/1358 شورای انقلاب اسلامی تنخواه گردان در اختیار هر یک از استانداران گذارده میشود تا صرف طرحهای مربوط به نیازهای ضروری و راههای روستائی گردد. اسناد هزینه با امضای استاندار و ذیحساب و یکی از نمایندگان اعزامی معاونت نخست وزیر در امور همکاری بحساب قطعی منظور میشود ، بدون آنکه رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی ضرورت داشته باشد .
نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 10012

تاریخ تصویب : 1358/03/28

تاریخ ابلاغ : 1358/04/17

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.