جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

شماره 2262/7 - 26/4/1358

ماده واحده – از تاریخ تصویب این لایحه قانونی سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور با کلیه وظایف و تشکیلات و پرسنل و اعتبارات و تعهدات بصورت اداره کل ، ضمیمه نخست وزیری و در آن ادغام میشود .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10031
تاریخ تصویب :
1358/04/26
تاریخ ابلاغ :
1358/05/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :