جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

شماره 50794 - 31/4/1358

وزارت کشور
الف – تبصره ذیل ماده 6 به شرح زیر اصلاح میشود :
تبصره - وزیر کشور در صورت لزوم ممکنست اشخاصی را که دارای سابقه خدمت دولتی نیستند بسمت استاندار یا معاون استاندار و یا فرماندار منصوب نماید .
ب – ماده 7 به شرح زیر اصلاح میشود :
ماده 7- بخشدار از بین مستخدمین رسمی دولت و یا اشخاصی که دارای سابقه خدمت دولتی نیستند به پیشنهاد استاندار و حکم وزارت کشور منصوب میشود .
اصل تصویب نامه در فتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10031
تاریخ تصویب :
1358/04/31
تاریخ ابلاغ :
1358/05/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :