جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

شماره 2480/7 - 30/4/1358

ماده واحده : به شهربانی کل کشور اجازه داده میشود تا میزان چهارهزار نفراز پاسداران انقلاب کمیته های 15 گانه تهران و کمیته های شهرستانها یا از افراد ذیصلاح دیگر را برای انجام خدمت در تهران و شهرستانها استخدام نماید . شرایط استخدام داوطلبان که در زمره ضابطین دادگستری و مأمورین راهنمائی و رانندگی محسوب خواهند شد طبق آئین نامه اجرای می باشد که وزارت کشور تنظیم و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید . مزایای کادر شهربانی کل کشور تأمین خواهد شد .
تبصره : در تعیین صلاحیت افراد پاسدار جهت استخدام از کمیته مرکزی انقلاب اسلامی کسب نظر و استسفار خواهد شد .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10039
تاریخ تصویب :
1358/04/30
تاریخ ابلاغ :
1358/05/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :