جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

شماره 2474/7 - 30/4/1358

ماده واحده : هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/4/58 تصویب نمودند مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال از اعتبار دولت به عنوان تنخواه گردان برای هزینه های مسابقه ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار دهد که پس از انجام کار به حسابهای قطعی منظور گردد . رعایت قانون محاسبات عمومی در مورد مصرف این وجه لازم الاجرا نیست .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10039
تاریخ تصویب :
1358/04/30
تاریخ ابلاغ :
1358/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :