جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

شماره2478/7 - 30/4/1358

ماده واحده : ژاندارمری کل کشور میتواند به منظور رفع احتیاج موقت کادر انتظامی خود تا دوازده هزار نفر از افراد ذیصلاح بعنوان جوانمرد بصورت قراردادی به مدت یکسال با دستمزد ماهانه حداکثر 25000 ریال و روزانه 180 ریال بابت ارزش جیره غذائی منعقد نماید . در صورت نیاز ژاندارمری کل کشور تمدید قرارداد برای یکبار بلامانع ایت استخدام جوانمردان واجد شرایط خدمت در کادر ثابت در طول مدت قرارداد بلامانع است که در اینصورت مدت خدمت غیر رسمی آنان در صورت پرداخت کشور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ژاندارمری کل کشور جزو خدمت رسمی آنان احتساب خواهد شد . اعتبار پرداخت حقوق و مزایای این افراد از محل اعتبار مربوط در بودجه عمومی دولت قابل پرداخت خواهد بود .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10039
تاریخ تصویب :
1358/04/30
تاریخ ابلاغ :
1358/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :