جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

شماره 2554/7 - 1/5/1358

ماده واحده : کسانیکه ظرف ده سال قبل از پیروزی انقلاب (22 بهمن 57) در دادگاههای نظامی به اتهاماتی غیر از جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی محکومیت یافته باشند میتوانند تا یکسال از تاریخ تصویب این قانون درخواست اعاده دادرسی کنند دیوانعالی کشور به درخواست مذکور رسیدگی میکند و در صورت تجویز اعاده دادرسی پرونده را بدادگاههای صلاحیتدار مربوط ارجاع خواهد کرد .
تبصره : محکومین دادگاه ههای نظامی که قبلا با استفاده از لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی و لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزائی و قوانین مشابه دیگر بخشوده شده اند از شمول این ماده خارج میباشند .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10039
تاریخ تصویب :
1358/05/01
تاریخ ابلاغ :
1358/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :