×

لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون « حفاظت و توسعه صنایع ایران » مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران

لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون « حفاظت و توسعه صنایع ایران » مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران

لایحه-قانونی-الحاق-یک-تبصره-به-ماده-2-قانون-«-حفاظت-و-توسعه-صنایع-ایران-»-مصوب-تیرماه-1358-شورای-انقلاب-اسلامی-ایران شماره52440 - 22/3/1358

وزارت صنایع و معادن
تبصره : از آنجا که مراد از وضع این قانون استیفای حقوق عمومی است و صاحبان صنایع مشمول بند ب اغلب سهام خود را در مؤسسات و کارهانجات بنان بستگان خود ثبت کرده اند ، سهام همسر و فرزندان بنا به تشخیص کمیسیون مندرج در بند 2 برادر و خواهر آنان نیز مشمول این بند میشوند .
نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 10048

تاریخ تصویب : 1358/03/22

تاریخ ابلاغ : 1358/05/31

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.