×

لایحه قانونی مربوط به اجازه اعطای وام بانک توسعه کشاورزی به شرکتهای دولتی

لایحه قانونی مربوط به اجازه اعطای وام بانک توسعه کشاورزی به شرکتهای دولتی

لایحه-قانونی-مربوط-به-اجازه-اعطای-وام-بانک-توسعه-کشاورزی-به-شرکتهای-دولتی

وکیل

شماره 52312 - 20/3/1358

وزارت کشاورزی و عمران روستائی
ماده واحده – بانک توسعه کشاورزی ایران مجاز است در 23 شرکت سهامی (طبق لیست پیوست ) که تا کنون جزء شرکتهای خصوصی (غیر دولتی ) بوده اند و بانک بر اساس مقررات و ضوابط خود در آنها سرمایه گذاری (وام و مشارکت ) نموده و این شرکتها به تبع از ملی شدن بانکهای خصوصی تبدیل به شرکت دولتی گردیده اند و بانک توسعه کشاورزی ایران به موجب ماده یک قانون تأسیس بانک از سرمایه گذاری (وام و مشارکت ) در شرکتهای دولتی منع شده به منظور جلوگیری از اتلاف بیت المال و توقف عملیات شرکتها به سرمایه گذاری خود (وام مشارکت )طبق طرح مصوب آنها تا پایان اجرای طرح ادامه دهد .
نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 10049

تاریخ تصویب : 1358/03/20

تاریخ ابلاغ : 1358/06/01

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

بازنشستگی-در-بانکها

بازنشستگی در بانکها

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.