جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره 54786 20/6/1358

وزارت دادگستری
کلیه کسانی که تا تاریخ 18 /2/58 در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته اند اعم از اینکه حکم قطعی در مورد صادر شده یا نشده باشد حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهد شد و این عفو تاثیر در حقوق خصوصی متضرر از جرم ندارد و هرگاه متضرر از جرم در موعد قانونی از دادگاه جزا مطالبه ضرر و زیان کرده باشد دادگاه به دعوی مزبور رسیدگی و نسبت به ضرر و زیان حکم مقتضی خواهد داد .
تبصره 1ـ محکومان به حبس در دارالتادیب یا کانون اصلاح و تربیت و کسانی که قبلا به هر عنوان از عفو استفاده کرده باشند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود .
تبصره 2ـ جرائم و محکومیت های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی می باشد .
تصرف غیر قانونی و اختلاص بیش از مبلغ 500000 ریال و ارتشاء بیش از حد مبلغ 50000 ریال قطع عمدی و قتل در حکم عمدی اعمال منافی عفت بعنف ، سرقتهای جنایی موضوع ماده 222 و 223 و 225 قانون مجازات عمومی کلاه برداری از ردجه جنایی موضوع قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی وارد کرده و ساختن مواد مخدر از هر نوع سرقت موضوع قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص بشوند مصوب تیرماه 1333 و قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب دی ماه 1338 راهزنی در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه موضوع مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسی و کیفرارتش ، جرائم موضوع قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 1345، قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335 و جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای انقلاب شناخته شده است .
تبصره 3ـ این لایحه قانونی از تاریخ تصویب جایگزین لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 18/2/1358 شورای انقلاب اسلامی می گردد.
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10070
تاریخ تصویب :
1358/06/20
تاریخ ابلاغ :
1358/06/28
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :