جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره 54788 20/6/1358

ماده واحده ـ اصلاحات زیر در قانون دادرسی و کیفر ارتش معمول و آن قسمت از مقررات قانون مذکور که مغایر با این اصلاحات می باشد ملغی است .
1ـ دادستان ارتش از لحاظ وظایف قضائی تحت نظارت دادستان کل کشور انجام وظیفه می نماید .
2ـ مقر و حوزه صلاحیت دادگاههای نظامی و همچنین انتصاب پرسنل قضائی موکول به پیشنهاد سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی ایران و تائی ستاد کل ارتش و تصویب وزارت دفاع ملی می باشد .
3ـ حداقل درجه رؤسای دادگاههای عادی و تجدید نظر به ترتیب سرگرد ، یرهنگ دوم بوده و درجه دادرسان دادگاههای مذکور در هیچ مورد کمتر از سروان نخواهد بود ضمنا رعایت از شدیت قضات دادگاه و همچنین دادستان و بازپرس نظامی نسبت به متهم الزامی نیست .
4ـ صدور امر تعقیب متهمین نظامی الزامی بوده و بر عهده فرمانده واحد مربوطه است که دادگاه نظامی در حوزه آن قرار دارد .
5ـ عبارت شاهنشاه و به نام اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و به تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده و پس از تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده به ترتیب از مواد 203 و 216 و 268 و 281 حذف می گردد .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10074
تاریخ تصویب :
1358/06/20
تاریخ ابلاغ :
1358/07/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :